Бездрицька громада
Сумська область, Сумський район

План роботи

 

ПЛАН   РОБОТИ

ВІДДІЛУ  СЛУЖБА 

У СПРАВАХ ДІТЕЙ

БЕЗДРИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

НА  2024 РІК

https://st.depositphotos.com/1875497/3781/i/450/depositphotos_37810929-stock-photo-books-on-white.jpg

                                                                                            

   

 

№ з/п

Найменування заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Примітка

1

2

3

4

5

І. Засідання служби у справах дітей сільської ради

1.

Про організацію роботи щодо попередження жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення

 

ІІ квартал

Толстікова Н.

 

2.

Про роботу з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах

 

ІІІ квартал

Толстікова Н.

 

3.

Про організацію проведення акцій до новорічних та різдвяних свят

ІV квартал

Толстікова Н.

 

ІІ. Наради, семінари

1.

Участь у спільних нарадах із заступниками директорів з виховної роботи, психологами, соціальними педагогами загальноосвітніх закладів громади

протягом року

Толстікова Н.

 

2.

Участь у проведенні службою у справах дітей Сумської ОДА колегій, семінарів, нарад

згідно плану ССД ОДА на 2024 р.

Толстікова Н.

 

3.

Проведення семінару для опікунів, піклувальників, батьків  вихователів та прийомних батьків на тему: «Захистимо дитину, допоможемо сім’ї»

жовтень

Толстікова Н.

 

4.

Підготовка звіту сільському голові:

Про стан організації роботи по захисту законних прав та інтересів дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах

грудень

Толстікова Н.

 

IІІ. Перелік питань для розгляду на комісії з питань захисту прав дитини

1.

Про функціонування прийомних сімей

протягом року

Толстікова Н.

 

2.

Питання про   забезпечення умов для оздоровлення дітей різних категорій

протягом року

Толстікова Н.

 

3.

Питання підготовки патронатних вихователів для створення патронатних сімей, з метою забезпечення захисту прав дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах

протягом року

Толстікова Н.

 

4.

Про стан збереження майна, право власності на яке, або право користування яким мають діти

протягом року

Толстікова Н.

 

5.

Питання щодо роботи з реалізації державної політики із соціально правового захисту дітей об’єднаної територіальної громади

протягом року

Толстікова Н.

 

6.

Питання надання дозволів на укладання угод від імені дітей

протягом року

Толстікова Н.

 

7.

Питання виконання неналежним чином батьками батьківських обов’язків по вихованню та утриманню дітей

протягом року

Толстікова Н.

 

8.

Надання   висновків   про   доцільність

/недоцільність позбавлення громадян батьківських прав, відібрання дітей без позбавлення їх батьківських прав, скасування усиновлення

протягом року

Толстікова Н.

 

9.

Питання поновлення громадян у батьківських правах, повернення батькам відібраних дітей

протягом року

Толстікова Н.

 

10.

Визначення місця проживання дітей та надання суду висновків

протягом року

Толстікова Н.

 

11.

Визначення порядку участі у вихованні дітей того з батьків, хто проживає окремо від дітей та надання суду висновків

протягом року

Толстікова Н.

 

12.

Надання суду висновків щодо розв’язання спору у визначенні способу участі баби, діда, прабаби, прадіда, інших родичів у вихованні та спілкуванні з дітьми

протягом року

Толстікова Н.

 

13.

Надання суду висновків щодо виселення дитини, зняття дитини з реєстрації місця проживання, визнання дитини такою, що втратила право користування житловим приміщенням

протягом року

Толстікова Н.

 

14.

Надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

протягом року

Толстікова Н.

 

15.

Підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України

протягом року

Толстікова Н.

 

16.

Зміна прізвища або реєстрація народження дитини

протягом року

Толстікова Н.

 

17.

Надання повної цивільної дієздатності  неповнолітній особі

протягом року

Толстікова Н.

 

18.

Розгляд питань щодо насильства в сім’ї, жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення

протягом року

Толстікова Н.

 

19.

Про доцільніть встановлення, припинення опіки, піклування

протягом року

Толстікова Н.

 

20.

Про стан утримання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячому будинку сімейного типу та виконання покладених на них обов’язків у межах об’єднаної територіальної громади

протягом року

Толстікова Н.

 

21.

Про визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування

протягом року

Толстікова Н.

 

22.

Про реєстрацію народження покинутих, підкинутих та знайдених дітей, дітей, яких батьки чи інші родичі відмовились забрати з пологових будинків чи інших закладів охорони здоров’я

протягом року

Толстікова Н.

 

23.

Про затвердження індивідуального плану соціального захисту дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах

протягом року

Толстікова Н.

 

24.

Про надання погодження на виїзд дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, учнів (вихованців) інтернатних закладів в супроводі дорослих до родичів, знайомих, які систематично беруть участь у вихованні дітей, на святкові (вихідні) дні або під час канікул, якщо це не шкодить фізичному і психічному здоров'ю дітей

протягом року

Толстікова Н.

 

25.

Розгляд інших питань, пов’язаних із захистом законних прав та інтересів дітей

протягом року

Толстікова Н.

 

ІV. Розвиток сімейних форм виховання дітей

1.

Здійснення інформаційно-просвітницьких заходів у засобах масової інформації щодо усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, популяризації сімейних форм виховання

протягом року

Толстікова Н.

 

2.

Проведення заходів по з’ясуванню кола родинних зв’язків дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з метою збереження їм родинного оточення та влаштування до сімейних форм виховання

протягом року

Толстікова Н.

 

3.

Підготовка висновків про можливість громадян бути опікунами, піклувальниками, про доцільність (недоцільність) встановлення опіки, піклування та відповідність її/його інтересам дитини

протягом року

Толстікова Н.

 

4.

Підготовка проектів рішень виконавчого комітету сільської ради про призначення дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, опікунів/піклувальників, та влаштування до них на виховання та спільне проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

протягом року

Толстікова Н.

 

5.

Здійснення контролю щодо забезпечення захисту особистих та майнових прав дітей, які проживають в сім’ях опікунів, піклувальників, на території  об’єднаної територіальної громади

протягом року

Толстікова Н.

 

V. Забезпечення соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування

1.

Здійснення заходів щодо забезпечення захисту особистих та майнових прав дітей, які проживають на території об’єднаної територіальної громади

протягом року

Толстікова Н.

 

2.

Виявлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, встановлення їх правового статусу відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини»

протягом року

Толстікова Н.

 

3.

Вжиття заходів щодо збереження закріпленого за дітьми житла, приватизації житла на ім'я дітей та збереження за дітьми права користування житлом батьків, постановки на квартирний облік дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16- річного віку та не мають житла на праві власності, на праві користування, та тих, хто потребує поліпшення житлових умов

протягом року

Толстікова Н.

 

4.

Організація отримання дітьми-сиротами і дітьми, позбавленими батьківського піклування, одноразової допомоги після досягнення ними 18-річного віку

протягом року

Толстікова Н.

 

5.

Здійснення контролю за цільовим використанням коштів державного бюджету, спрямованих на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом проведення моніторингу виплат

протягом року

Толстікова Н.

 

6.

Формування пропозицій щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

протягом року

Толстікова Н.

 

7.

Представлення інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у судових засіданнях при розгляді кримінальних та   цивільних справ щодо захисту їх прав

протягом року

Толстікова Н.

 

8.

Підготовка аналітично –статистичних матеріалів щодо забезпечення соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування

протягом року

Толстікова Н.

 

9.

Внесення інформації про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, кандидатів в усиновлювачі до ЄІАС «Діти»

протягом року

Толстікова Н.

 

10.

Підготовка інформації про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують оздоровлення

травень, червень

Толстікова Н.

 

VI. Здійснення заходів щодо забезпечення інтересів та захисту прав дітей

1.

Організація роботи щодо своєчасного виявлення та обліку дітей, які опинились у складних життєвих обставинах

протягом року

Толстікова Н.

 

2.

Забезпечення організації та проведення рейдів, з метою профілактики дитячої бездоглядності, безпритульності та запобігання правопорушенням серед дітей

згідно графіку

Толстікова Н.

 

3.

Вжиття заходів для збереження закріпленого за дітьми житла, приватизації житла на ім'я дітей та збереження за дітьми права користування житлом батьків

протягом року

Толстікова Н.

 

4.

Здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей, які проживають у складних життєвих обставинах у батьків, що не забезпечують належних умов виховання

протягом року

Толстікова Н.

 

5.

Координація   зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм   власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності

протягом року

Толстікова Н.

 

6.

Порушення перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про притягнення до відповідальності згідно із Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» посадових осіб у разі невиконання або неналежного виконання ними обов’язків під час виявлення фактів домашнього насильства, роботи з постраждалою дитиною, дитиною-кривдником

протягом року

Толстікова Н.

 

7.

Здійснення діяльності, спрямованої на виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню дітьми правопорушень, а також діяльність та позитивний вплив на поведінку окремих дітей в сім’ї, на підприємстві, в установі чи організації незалежно від форм власності, за місцем проживання

протягом року

Толстікова Н.

 

8.

Здійснення   захисту прав та інтересів постраждалої дитини, дитини кривдника, у тому числі шляхом звернення до суду, представництва прав та інтересів дитини у суді при розгляді питань, пов’язаних із здійсненням актів домашнього насильства, зокрема про видачу обмежувального припису

протягом року

Толстікова Н.

 

9.

Порушення   питання про направлення до спеціальних установ для дітей, навчальних закладів (незалежно від форм власності) дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім’ю та навчальні заклади

протягом року

Толстікова Н.

 

10.

Представлення, у разі необхідності, інтересів дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності

протягом року

Толстікова Н.

 

11.

Порушення перед     органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про притягнення до відповідальності згідно із законом   фізичних та юридичних осіб, які допустили порушення прав, свобод і законних інтересів дітей

протягом року

Толстікова Н.

 

12.

Звернення до суду з позовами про позбавлення батьківських прав або відібрання дітей без позбавлення батьківських прав у батьків, які не виконують батьківських обов’язків, а також у інших випадках, передбачених чинним законодавством України

протягом року

Толстікова Н.

 

13.

Порушувати клопотання про притягнення батьків до адміністративної відповідальності за невиконання ними обов’язків щодо виховання дітей та вчинення насильства в сім’ї

протягом року

Толстікова Н.

 

14.

Здійснення своєчасного внесення достовірної інформації в ЄІАС «Діти» щодо обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах

протягом року

Толстікова Н.

 

15.

Проведення   інформувань   об’єднаної територіальної громади у   засобах   масової інформації з питань прав та обов’язків батьків, підвищення обізнаності батьків щодо толерантності у   стосунках з дітьми

протягом року

Толстікова Н.

 

16.

Представлення інтересів дітей у судових засіданнях при розгляді кримінальних та цивільних справ щодо захисту їх прав

протягом року

Толстікова Н.

 

17.

Здійснювати заходи щодо попередження насильства у сім'ї або реальної загрози його вчинення, надання необхідної допомоги дітям, які потерпіли від насильства у сім'ї

протягом року

Толстікова Н.

 

18.

Здійснювати заходи щодо попередження торгівлі дітьми або реальної загрози його вчинення, надання необхідної допомоги дітям, які потерпіли від торгівлі людьми

протягом року

Толстікова Н.

 

19.

Підготовка проектів рішень виконавчого комітету сільської   ради щодо захисту законних прав та інтересів дітей об’єднаної територіальної громади

протягом року

Толстікова Н.

 

20.

Прийняття   рішень про негайне   відібрання дитини, якщо     є загроза її   життю або здоров’ю, та забезпечення   її тимчасового влаштування                           

протягом року

Толстікова Н.

 

VII. Організаційні заходи щодо захисту прав, свобод та законних інтересів дітей

1.

Організація роботи комісії з питань захисту прав дитини 

 

протягом року

Толстікова Н.

 

2 .

Здійснення розгляду звернень громадян в установленому порядку

протягом року

Толстікова Н.

 

3.

Участь у семінарах, нарадах з питань соціального захисту дітей, в тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, запобігання дитячій бездоглядності та профілактики правопорушень серед них

протягом року

Толстікова Н.

 

VIIІ. Організаційно-методична робота, вивчення і розповсюдження передового досвіду роботи

1.

Надавати методичну, консультаційну допомогу громадянам з питань опіки та піклування, розвитку альтернативних сімейних форм виховання та захисту законних прав та інтересів дітей

протягом року

Толстікова Н.

 

2.

Здійснювати інформаційно-просвітницькі заходи у засобах масової інформації:

• попередження раннього соціального сирітства;

• профілактики правопорушень та дитячої бездоглядності;

• популяризації сімейних форм влаштування дітей;

 створення патронатних сімей

протягом року

Толстікова Н.

 

3.

Систематичне оновлення сторінки відділу Служба у справах дітей на сайті

 

протягом року

Толстікова Н.

 

ІX. Організація та проведення заходів

1.

3 нагоди Міжнародного дня захисту дітей:

• проведення заходів   та вручення подарунків дітям, які   перебувають у складних життєвих   обставинах;

• проведення заходів   та вручення подарунків дітям - сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування дітям

червень

Толстікова Н.

 

2.

До Дня знань:

• проведення заходів та вручення комплектів шкільного письмового приладдя дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

вересень

Толстікова Н.

 

3.

До Дня Святого   Миколая: організація вручення новорічних подарунків  дітям - сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які проживають на території об’єднаної територіальної громади, організація святкових заходів та вручення подарунків дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах

грудень

Толстікова Н.

 

4.

Проведення акції «Щасливе дитинство» до Дня сім’ї

 вручення подарунків дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування

травень

Толстікова Н.

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь