A A A K K K
для людей із порушенням зору
Бездрицька громада
Сумська область, Сумський район

Рішення 10 сесії 8 скликання від 23.12.2021 року "Про бюджет Бездрицької сільської територіальної громади на 2022 рік

Дата: 13.01.2022 16:30
Кількість переглядів: 12

 

 

 

 

 

БеЗДРИЦЬКА сільська рада

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

ДЕСЯТА СЕСІЯ

 

  РІШЕННЯ

 

23.12.2021                                          Бездрик

 

на 2022 рік

 

18509000000

(код бюджету)

 

 

«Про бюджет Бездрицької сільської територіальної громади на 2022 рік»

 

 

На підставі статті 143 Конституції України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» та статей 26, 61 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" сільська рада, ВИРІШИЛА:

 

  1. Визначити на 2022 рік:

- доходи бюджету Бездрицької сільської територіальної громади у сумі 40  900 886 гривень, в тому числі доходи загального фонду бюджету  35  922  027 гривень , доходи спеціального фонду бюджету 4 978 859 гривень, згідно з додатком №1 до цього рішення;

- видатки бюджету Бездрицької сільської територіальної громади у сумі 40  900 886 гривень, в тому числі видатки загального фонду бюджету 35 922 027  гривень, видатки спеціального фонду бюджету 4  978  859  гривень;

- оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Бездрицької сільської територіальної громади у розмірі 17 900 гривень, що становить 0,05 відсотка видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Бездрицької сільської територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №5 до цього рішення.

4. Затвердити на 2022 рік обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат бюджету Бездрицької сільської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 34 263 977 гривень згідно з додатком №7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді бюджету Бездрицької сільської територіальної громади на 2022рік:

1) до доходів загального фонду  бюджету Бездрицької сільської територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 99, 101, 1032, 1034, 1036 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України;

3) джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Бездрицької сільської територіальної громади на 2022 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету Бездрицької сільської територіальної громади згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.

9. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету Бездрицької сільської територіальної громади видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ (КЕКВ 2110);

- нарахування на заробітну плату ( КЕКВ 2120);

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (КЕКВ 2220);

- забезпечення продуктами харчування (КЕКВ 2230);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270);

- соціальне забезпечення (КЕКВ 2700);

- поточні трансферти місцевим бюджетам (КЕКВ 2620).

10. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України дозволити Фінансовому управлінню Бездрицької сільської ради здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Бездрицької сільської територіальної громади на депозитних рахунках банківських установ з подальшим поверненням таких коштів до бюджету до кінця поточного бюджетного періоду, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України та з зарахуванням відсотків за їх користування до загального фонду бюджету.

        11. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати Фінансовому управлінню  Бездрицької сільської ради право здійснення позик на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

12. Головним розпорядникам коштів бюджету Бездрицької сільської територіальної громади забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.

13. Відповідно до пунктів 8 та 10 статті 23 Бюджетного кодексу України та згідно з вимогами Постанови Кабінету міністрів України від 12.01.2011р. №18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету», надати право:

І. Виконавчому комітету Бездрицької сільської ради в період між сесіями Бездрицької сільської ради приймати рішення, за погодженням з постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та управління комунальною власністю Бездрицької сільської ради, з наступним затвердженням на сесіях сільської ради:

 - вносити зміни до доходної та видаткової частини бюджету;

- здійснювати розподіл та перерозподіл субвенцій і дотацій з державного, обласного та інших місцевих бюджетів;

- здійснювати перерозподіл бюджетних призначень між головними розпорядниками коштів та бюджетними програмами бюджету Бездрицької сільської територіальної громади;

- вносити зміни до розпису бюджету Бездрицької сільської територіальної громади та здійснювати перерозподіл планових показників та бюджетних призначень за доходами та видатками між місяцями, за доходами-між кодами класифікації доходів, за видатками - між кодами економічної класифікації видатків у межах обсягів відповідно доходів та видатків, затверджених цим рішенням; до розпису надання кредитів із загального фонду бюджету- між місяцями в межах сум надання кредитів з бюджету, затверджених цим рішенням, та вносити зміни до розпису фінансування бюджету; у разі невиконання плану за доходами - здійснювати перенесення призначень за видатками на наступні місяці бюджетного року;

- уточнювати та направляти кошти вільного залишку бюджету Бездрицької сільської територіальної громади, що утворився станом на 01.01.2022року;

ІІ. Фінансовому управлінню Бездрицької сільської ради, у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету Бездрицької сільської територіальної громади, за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету - щодо надання кредитів з бюджету.

14. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.

15. Додатки 1,3,5,6,7 до цього рішення є його невід’ємною частиною. Додатки 2 та 4 відсутні.

16. Дане рішення підлягає опублікуванню в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України на офіційному сайті Бездрицької сільської ради  та в газеті «Вісті Сумських громад».

  17. Відповідно до статті 101 Бюджетного кодексу України, в процесі виконання місцевого бюджету, делегувати сільському голові повноваження заключати договори щодо надання субвенції з бюджету Бездрицької сільської територіальної громади та отримання їх з інших місцевих бюджетів.

18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та управління комунальною власністю Бездрицької сільської ради.

 

 

Сільський голова                                                Олександр МАРКІН

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь